TRANG CHỦ >> BẢN TIN

Năm 2020 là năm đầu tiên Sóc Trăng triển khai thực hiện Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố tỉnh Sóc Trăng (viết tắt là Bộ chỉ số DDCI Sóc Trăng) giai đoạn 2020 – 2021, được phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề án đã triển khai tuần tự các hoạt động chính là: (1) Tổ chức Hội nghị công bố về Bộ Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng với các bộ tiêu chí đánh giá, cách thức đánh giá, chủ thể đánh giá và đối tượng được đánh giá; (2) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đăng tải thông tin về Bộ chỉ số DDCI, Kế hoạch triển khai Bộ Chỉ số DDCI và khẩu hiệu truyền thông chủ đạo "DDCI Sóc Trăng - Lắng nghe để phục vụ"; (3) Lựa chọn, hợp đồng với 1 đơn vị tư vấn độc lập, để đơn vị tư vấn trực tiếp thực hiện việc khảo sát, phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố; và (4) Tổ chức công bố kết quả chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng năm 2020.

Qua một năm thực hiện, ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Quyết định số 836/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả DDCI Sóc Trăng năm 2020; theo đó, trong 19 sở, ngành có đến 17 đơn vị sở, ngành có điểm số trong nhóm “Tốt” (trên 8 điểm) và 2 đơn vị tuy xếp khá, nhưng điểm số lần lượt là 7,99 và 7,97 điểm, về điểm số của 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện thì phổ điểm chạy từ 7,19 – 8,0 điểm. Với phổ điểm này, nhìn chung, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đánh giá tốt về năng lực quản lý điều hành của sở, ngành và đánh giá khá tốt về năng lực quản lý, điều hành của 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chỉ số DDCI cấp sở năm 2020 cũng đã vinh danh 3 đơn vị đạt thứ hạng cao nhất Bảng xếp hạng là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 8,3 điểm, đứng nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo (8,27 điểm) xếp thứ hai và Chi cục Hải quan (8,26 điểm) xếp thứ ba. Chỉ số DDCI cấp huyện năm 2020 đã biểu dương 3 đơn vị đạt thứ hạng cao nhất Bảng xếp hạng là Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, đạt 8,0 điểm, đứng Thứ nhất, kế đến là Ủy ban nhân dân Mỹ Tú đạt 7,78 điểm, đứng Thứ nhì và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, đạt 7,75 điểm, đứng Thứ ba. Đây là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong năm 2020, cũng như qua những hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên lĩnh vực, địa bàn quản lý.

(Xem chi tiết Kết quả DDCI Sóc Trăng năm 2020 theo đường link …..)

Để có được kết quả Chỉ số DDCI năm 2020, tất cả chúng ta xin được trân trọng tri ân tâm, sức của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã tham gia trả lời phỏng vấn, điền phiếu, khảo sát một cách công tâm, khách quan và đầy thiện chí, để qua đó, chúng ta biết được tương đối rõ nét sự đánh giá, góc nhìn của doanh nhân, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh đối với quá trình thực thi công vụ, và năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan công quyền. Kết quả này thực sự là một “hàn thử biểu” phản ánh tâm tư, tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự điều hành, quản lý của các cơ quan được đánh giá nói riêng và hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn nói chung.

Rất mong quý doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp tục tham gia trả lời khảo sát Chỉ số DDCI năm 2021. Ý kiến của quý vị là nguồn thông tin quan trọng để các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cải thiện cung cách phục vụ, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Phương Lê

admin_ddci
Thông tin liên quan:

CỔNG THÔNG TIN THỬ NGHIỆM NÂNG

CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CẤP SỞ, NGÀNH, CẤP HUYỆN TỈNH SÓC TRĂNG

Đơn vị thiêt kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Sóc Trăng