TRANG CHỦ >> BẢN TIN

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Quyết định số 836/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (viết tắt là Kết quả DDCI Sóc Trăng năm 2020). Đây là năm đầu tiên, tỉnh Sóc Trăng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá, xếp hạng năng lực quản lý, điều hành của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, dựa trên ý kiến của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo lĩnh vực quản lý.

Theo Kết quả DDCI Sóc Trăng năm 2020, phổ điểm của 19 sở, ngành chạy từ 7,97 điểm đến 8,3 điểm, chênh lệch của đơn vị đứng đầu và đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng không đáng kể, chỉ 0,33 điểm, trong đó, có đến 17 đơn vị sở, ngành có điểm số trong nhóm “Tốt” (trên 8 điểm) và chỉ 2 đơn vị xếp khá, nhưng điểm số cũng tiệm cận điểm 8. Với phổ điểm này, có thể thấy chủ doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh có cảm nhận tốt đối với 19 đơn vị được đánh giá.

Kết quả Chỉ số DDCI năm 2020 đã hiện diện 3 đơn vị đạt thứ hạng cao nhất Bảng xếp hạng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 8,3 điểm, đứng nhất, kế đến là Sở Giáo dục và Đào tạo (8,27 điểm) xếp thứ hai và Chi cục Hải quan (8,26 điểm) xếp thứ ba. Xin chúc mừng các sở ngành bạn đã có được sự cảm nhận tốt nhất từ phía doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong lĩnh vực phụ trách.

Phân tích thêm về 5 chỉ số thành phần cốt lõi của Chỉ số DDCI năm 2020, ta thấy, Điểm chỉ số “Chi phí không chính thức” đạt 8,92 điểm, cao nhất trong 5 chỉ số thành phần; có 2 chỉ số trên 8 điểm và 2 chỉ số đạt 7,76 điểm. Các điểm số này có ý nghĩa là hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh (được khảo sát ngẫu nhiên) cho rằng họ không phải mất các chi phí tiêu cực khi làm việc với các sở, ngành; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đánh giá cao các sở, ngành trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch; trong thực hiện dịch vụ công, đảm bảo minh bạch thông tin và đối xử công bằng, cũng như ghi nhận tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo.

 

 

Biểu 5 chỉ số thành phần của Bộ Chỉ số DDCI cấp sở, ngành năm 2020

 

Cùng nhìn lại Chỉ số DDCI năm 2020 với kết quả được đánh giá là rất tích cực, hy vọng rằng, bước sang năm 2021, các sở, ngành sẽ vẫn còn có được những cảm nhận, những đánh giá tốt từ phía cộng đồng doanh nghiệp.

 

                                                                                Tác giả: Phương Lê

admin_ddci
Thông tin liên quan:

CỔNG THÔNG TIN THỬ NGHIỆM NÂNG

CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CẤP SỞ, NGÀNH, CẤP HUYỆN TỈNH SÓC TRĂNG

Đơn vị thiêt kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Sóc Trăng