TRANG CHỦ >> BẢN TIN

Những diễn biến nguy hại của Đại dịch Covid-19 đã đã ảnh hưởng đối với mọi mặt của đời sống, từ kinh tế, đến xã hội. Nhiều tỉnh, thành lớn cũng đón nhận những kết quả không mong muốn, khi nhìn lại năm 2020 lịch sử. Trong bối cảnh đó, mừng thay, kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng, GRDP ước tăng 6,75%, trong đó, khu vực I (nông nghiệp) tăng 4,03%, khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 16,34% và khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 5,04%. Đây thực sự là kết quả vượt mong đợi của kinh tế tỉnh nhà trong năm 2020 vừa qua.

Phân tích sâu hơn con số 6,75% tăng trưởng GRDP của tỉnh, ta có khu vực I chiếm 1,56 điểm phần trăm, khu vực II chiếm 3,03 điểm phần trăm và khu vực III chiếm 2,16 điểm phần trăm. Như vậy, có thể nói rằng, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ đã có những đóng góp rất tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh.

Để có đóng góp đó cho kinh tế của tỉnh, ngành Công Thương đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp ước năm 2020 khoảng 40.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 19,4% so với năm 2019; chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước 87.000 tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch, tăng 6,5% so với năm 2019, đặc biệt là chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu ước cán mốc 1,1 tỷ USD, đạt 122% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2019. Rõ ràng, tỷ lệ tăng trưởng cao của các chỉ tiêu công thương đã là thành tố chủ lực giúp cho chỉ tiêu GRDP của tỉnh giữ được đà tăng trưởng khá tốt. 

          Ngoài việc thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch công thương năm 2020, ngành Công Thương Sóc Trăng còn đạt được những thành công bước đầu trong việc thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, năng lượng. Trong năm, rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến khảo sát, nghiên cứu, đăng ký thực hiện các dự án lĩnh vực công thương. Đơn cử như:

- Cụm công nghiệp Xây Đá B đã khởi công xây dựng kết cấu hạ tầng, Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1, An Lạc Thôn 2 đã có quyết định chủ trương đầu tư, nhiều cụm công nghiệp khác đang thu hút được nhiều nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

- Sở Công Thương đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng công suất 695,2 MW, hiện đã khởi công 07 dự án; trình 06 dự án cho UBND tỉnh xem xét cấp chủ trương đầu tư; tham mưu UBND tỉnh cho phép các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tiềm năng điện gió ngoài khơi, bổ sung vào Quy hoạch sơ đồ điện VIII, quy mô công suất khoảng 3.000 MW; khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 741 đơn vị, tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất 17,25 MWp.

- Trong năm, có 04 chợ được nâng cấp, xây mới với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng; phát triển 05 siêu thị, 09 cửa hàng tiện lợi. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 124 chợ (trong đó 01 chợ hạng 1; 15 chợ hạng 2; 66 chợ hạng 3; 39 chợ tạm; 01 chợ nổi; 01 chợ đầu mối thủy sản và 01 chợ đêm); 02 trung tâm thương mại, 17 siêu thị, 70 cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh.

Đánh giá sơ bộ, trong 23 dự án mới của tỉnh từ nguồn vốn ngoài nhà nước được triển khai đầu tư, với tổng nguồn vốn 20.534 tỷ đồng, thì có đến 20 dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực công thương, với tổng nguồn vốn 19.928 tỷ đồng, chiếm 97% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh từ nguồn vốn tư nhân. Đây quả thực là sự đóng góp rất đáng tự hào và trân trọng.

Bước sang năm mới và cùng chào giã từ năm cũ, ngành Công Thương hoàn toàn có thể vui mừng khẳng định rằng, đây là một năm mà ngành Công Thương Sóc Trăng đã có nhiều đóng góp tích cực nhất cho tăng trưởng GRDP của tỉnh nói riêng và cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng nói chung./.

Tác giả: Phương Lê

admin_ddci
Thông tin liên quan:

CỔNG THÔNG TIN THỬ NGHIỆM NÂNG

CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CẤP SỞ, NGÀNH, CẤP HUYỆN TỈNH SÓC TRĂNG

Đơn vị thiêt kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Sóc Trăng