TRANG CHỦ >> BẢN TIN

Kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (viết tắt là DDCI cấp huyện tỉnh Sóc Trăng năm 2020) đã được công bố theo Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Và đó là một phần kết quả trong việc triển khai thực hiện Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là DDCI Sóc Trăng), dựa trên ý kiến của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo lĩnh vực, phạm vi quản lý. Bài viết này sẽ đi phân tích riêng về kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo DDCI Sóc Trăng năm 2020, điểm số của 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện chạy từ 7,19 điểm đến 8,0 điểm, chênh lệch của đơn vị đứng đầu và đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng là 0,81 điểm. Với phổ điểm này, nhìn chung, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đánh giá khá tốt về năng lực quản lý, điều hành của 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Kết quả Chỉ số DDCI cấp huyện năm 2020 đã biểu dương 3 đơn vị đạt thứ hạng cao nhất Bảng xếp hạng là Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, đạt 8,0 điểm, đứng Thứ nhất, kế đến là Ủy ban nhân dân Mỹ Tú đạt 7,78 điểm, đứng Thứ nhì và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, đạt 7,75 điểm, đứng Thứ ba, vì những nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong năm 2020, cũng như qua những hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Phân tích thêm về 10 chỉ số thành phần cốt lõi của Chỉ số DDCI cấp huyện năm 2020, ta thấy, Điểm chỉ số “Chi phí không chính thức” đạt 9,23 điểm, cao nhất trong 10 chỉ số thành phần; và Điểm chỉ số Minh bạch thông tin và đối xử công bằng là thấp nhất, đạt 6,58 điểm. Nhìn vào biểu điểm của từng chỉ số thành phần dưới đây, ắt là các huyện, thị xã, thành phố đều có thể thấy được những nội dung nào đã làm tốt, cần tiếp tục phát huy, và những nội dung nào chưa tốt, cần phải nỗ lực khắc phục, cải thiện.

Biểu 5 chỉ số thành phần của Bộ Chỉ số DDCI cấp sở, ngành năm 2020

 Những điểm số trên đây sẽ vừa là mục tiêu, vừa là động lực để các Ủy ban nhân dân cấp huyện chiêm nghiệm, phân tích và điều chỉnh, cải thiện trong thời gian sớm nhất, nhằm qua đó nâng cao năng lực thực thi công vụ, xây dựng hình ảnh thân thiện, cầu thị trong năm 2021 và những năm sắp tới./.

 Tác giả: Phương Lê

admin_ddci
Thông tin liên quan:

CỔNG THÔNG TIN THỬ NGHIỆM NÂNG

CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CẤP SỞ, NGÀNH, CẤP HUYỆN TỈNH SÓC TRĂNG

Đơn vị thiêt kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Sóc Trăng