CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁ (05/05/2021)

Công bố kết quả đánh giá Năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và ubnd các huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (DDCI Sóc Trăng năm 2020...

TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ DDCI NĂM 2020 (28/04/2021)

Tổng quan về kết quả DDCI năm 2020...

“CUỘC ĐUA” NĂNG LỰC GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUA CHỈ SỐ DDCI NĂM 2020 (20/04/2021)

“CUỘC ĐUA” NĂNG LỰC GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUA CHỈ SỐ DDCI NĂM 2020...

THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ CHỈ SỐ DDCI CÁC SỞ, NGÀNH NĂM 2020 (19/04/2021)

Thấy gì qua kết chỉ số ddci các sở, ngành năm 2020...

Hội thảo về kết quả tham khảo Bộ chỉ số DDCI Sóc Trăng năm 2020 (15/03/2021)

Hội thảo về kết quả tham khảo Bộ chỉ số DDCI Sóc Trăng năm 2020...

NGÀNH CÔNG THƯƠNG SÓC TRĂNG TÍCH CỰC GÓP PHẦN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH NHÀ (12/01/2021)

NGÀNH CÔNG THƯƠNG SÓC TRĂNG TÍCH CỰC GÓP PHẦN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH NHÀ...

Công Thương Sóc Trăng Xác Lập Vị Thế Mới Trong Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Lon (31/12/2020)

Công Thương Sóc Trăng Xác Lập Vị Thế Mới Trong Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long...

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng (18/12/2020)

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng...

XUẤT KHẨU SÓC TRĂNG NĂM 2020 – CHÍNH THỨC GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ 1 TỶ (18/12/2020)

XUẤT KHẨU SÓC TRĂNG NĂM 2020 – CHÍNH THỨC GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ 1 TỶ...

Tập huấn Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin (08/12/2020)

Tập huấn Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin...

CỔNG THÔNG TIN THỬ NGHIỆM NÂNG

CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CẤP SỞ, NGÀNH, CẤP HUYỆN TỈNH SÓC TRĂNG

Đơn vị thiêt kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Sóc Trăng